TOP 3 poslovne veštine koje će vam trebati u 2020. godini

U zaključku do koga se došlo u istraživanju Budućnost posla, a koji je objavio Svetski ekonomski forum, stručnjaci predviđaju da će tehnološki razvoj u narednih par godina pred zaposlene postaviti nove zahteve kada su u pitanju poslovne veštine, ali i očekivanja poslodavaca. Uopšteno govoreći, očekuje nas mnogo manje hijerahije i kontrole, a više autonomije i lične odgovornosti.

Vestine za 2020_

Neke od veština koje su se našle u smom vrhu poželjnih veština budućnosti tu se nalaze i danas, a među njima su pregovaračke sposobnosti, koordinacija u radu sa drugim ljudima – kao jedna od veština koju roboti još uvek nisu usavršili, a odnosi se na prilagođavanje saradnicima, zatim upravljanje ljudskim resursima, tačnije sposobnost da motivišete druge ljude i pomognete im da ostvare što bolje rezultate.

Neminovno je i da neka zanimanja nestanu, a sa njima i poslovne veštine koje se danas cene. Na njihovo mesto dolaze emocionalna inteligencija – visoko cenjena društvena veština koja, barem za sada, nije svojstvena robotima, kognitivna fleksibilnost koja vam omogućava da razmišljate o više stvari istovremeno i koja u prethodnoj godini nije bila ključna, ali će u naredne četiri godine potreba za njom rasti, i naposletku veština analize i procene u cilju donošenja najispravnijih odluka.

Ipak, od svih navedenih poslovnih veština koje će biti visoko kotirane u budućnosti, stručnjaci posebno ističu ove tri:

3. KREATIVNOST

Interesantno je da je u 2015. godini kreativnost bila na poslednjem mestu liste Top 10 poželjnih veština, ali će zato 2020. zauzeti visoko treće.

Vestine za 2020_1

Ako budete u stanju da svoju kreativnost usmerite na nove tehnologije u cilju stvaranja novih proizvoda i usluga ili da odete korak dalje u njihovoj promociji i vašu kompaniju izdvojite od konkurencije, bićete veoma poželjan kandidat na tržištu rada. Kreativnost zapravo znači sposobnost da razmišljate na drugačiji način, da iznedrite novi način da nešto uradite ili da rešite gorući problem. Menadžeri bi trebali da podstiču kod zaposlenih generisanje novih i korisnih ideja tako što će ih uključivati i u one projekte koji se dotiču njihovih interesovanja, a ne samo one koji se temelje na dosadašnjem iskustvu.

Svakako, kreativnost je mnogo više od samog rađanja ideje, jer je suština svakog kreativnog procesa procena (Da li je ovo zaista dobro?), odnosno povezivanje sa drugim veštinama koje nam pomažu da taj proces uspešno izguramo do kraja.

2. KRITIČKO RAZMIŠLJANJE

Dakle, plodan kreativni proces uključuje i kritičko razmišljanje, a to je još jedna od veština koje će vam biti neophodna ako želite da napredujete i da vaš rad bude na ceni. Prihvatanje već gotovih rešenja, bez analitičnog i kritičkog odnosa prema njima, već sada je veoma nepopularno. Kritičko razmišljanje možemo posmatrati kao jedan filter kroz koji provlačimo sve informacije koje dolaze do nas – neke ćemo prihvatiti, neke odbaciti – čime sprečavamo donošenje preuranjenih i pogrešnih odluka.

Vestine za 2020_2

1. REŠAVANJE KOMPLEKSNIH PROBLEMA

Poslovna veština koja će 2020. godine biti broj jedan je ona koja ubedljivo odnosi prevlast nad automatizacijom. Osobe koje dobro ‘plivaju’ u komplikovanim situacijama, brzo razmišljaju i vešte su u iznalaženju rešenja za kompleksne probleme, ne treba da brinu za svoju budućnost.

Kreativnost i kritičko razmišljanje su i ovde od ključnog značaja i zajedno čine celinu koju ekonomski stručnjasti za neku godinu vide kao najveću vrednost pojedinca. Ako ih i ne posedujete, možete da ih razvijate kroz razne oblike edukacije i obuke.

 

jasna urošević