U zaključku do koga se došlo u istraživanju Budućnost posla, a koji je objavio Svetski ekonomski forum, stručnjaci predviđaju da će tehnološki razvoj ...