Kreativno razmišljanje, za razliku od običnih misaonih procesa, zahteva složene kognitivne procese, pa se ljudi koje nazivamo kreativcima često veoma teško ...