Kod osoba sa maskiranom depresijom simptomi somatskih (telesnih) tegoba su izraženi do te mere da oni najčešće nisu svesni prave ...