USLOVI ČLANSTVA

 

Agencija za marketing New Brand (u daljem tekstu New Brand) vrši promociju proizvoda i usluga svojih Partnera putem internet stranice www.klubprivilegija.rs, na koje oni odobravaju popuste i druge privilegije članovima kluba (u daljem tekstu Korisnici), u naznačenom vremenskom periodu.

Partneri se ugovorom obavezuju da će svoje proizvode/usluge isporučivati na najkvalitetniji način, poštujući sve standarde kvaliteta na isti način koji primenjuju i u svom redovnom poslovanju sa kupcima.

New Brand ne poseduje, niti direktno pruža proizvode/usluge koje promoviše na svojim stranicama, pa tako ne može ni biti odgovorna za potencijalne nedostatke ili bilo kakve druge probleme koji mogu nastati tokom korišćenja istih. Za sve eventualne probleme ili nedostatke proizvoda/usluga koje New Brand promoviše, a Partner isporuči, odgovornost je isključivo na tom Partneru.

Člansku karticu Korisniku izdaje New Brand i ona sadrži ime korisnika, jedinstveni serijski broj i datum do kada važi. Kartica se izdaje na minimum 12 meseci od datuma knjiženja uplate, a Korisnik u tom periodu sa njome ostvaruje određene privilegije kod Partnera kluba, u neograničenom obimu.

 

Posebne napomene za korišćenje kartice:
  • Kartice se izdaju fizičkim licima i validne su samo uz priložen lični dokument kojim Korisnik potvrđuje svoj identitet, te ih ne mogu koristiti treća lica
  • Rok za izdavanje kartice je najviše 10 dana od dana knjiženja uplate
  • Sva plaćanja robe i usluga koje New Brand na svom sajtu promoviše, vrše se direktno na prodajnom mestu, odnosno u poslovnici Partnera
  • Ni New Brand, kao ni Partner, nisu odgovorni za gubitak kartice
  • Svaki pokušaj korišćenja kartice na način koji nije u skladu sa ovim uslovima i pravilima, rezultiraće prestankom važenja iste i isključenjem iz kluba
  • Validnost kartice prestaje od datuma koji je naznačen na njoj, nakon čega je moguće podneti zahtev za produženje članstva i izdavanje nove

Slanjem zahteva za izdavanje kartice i uplatom godišnje članarine, smatra se da je Korisnik ove Uslove članstva pročitao, razumeo i prihvatio.