Mnogi od začina koje danas koristimo u pripremi jela, pre 500 godina nisu imali toliku rasprostranjenost i bili su privilegija stanovništa ...