Morahalom je jedan od najmlađih gradova u mađarskoj županiji Čongrad i riznica ovog područja. Poslednjih godina se postepeno razvijao, a ...