Dok je farbanje jaja u crvenu boju običaj koji je zastupljen kod svih hrišćanskih naroda, priprema jela vezanih za praznik Hristovog ...

Nigde u Evropi nema toliko praznika i karnevala kao kod veselih Grka, niti se negde na tako spektakularan način proslavlja najveći hrišćanski ...