Dok je farbanje jaja u crvenu boju običaj koji je zastupljen kod svih hrišćanskih naroda, priprema jela vezanih za praznik Hristovog ...