Umijete se, istrljate lice peškirom, utrljate kremu tehnikom „tandara-mandara“ i gotovo. Je l’ smo pogodili? Dobro smo i lepe s ...