Veći deo naših online aktivnosti odvija se na mobilnim uređajima. Logično. Sve manje vremena provodimo za računarima i sve je više mobilnih aplikacija ...

Ponuda aplikacija za smart uređaje raste iz dana u dan. I dalje su najpopularnije one koje nude zabavu za širu ...