Veći deo naših online aktivnosti odvija se na mobilnim uređajima. Logično. Sve manje vremena provodimo za računarima i sve je više mobilnih aplikacija ...