Na stranu što je veoma zdrava, ali „vojvođanska banana“ je i jedan od najomiljenijih jesenjih plodova. Tačnije, nju ili obožavate ...