Dobar deo životnog veka jedne žene propraćen je menstruacijom, tačnije, oko četiri decenije, a da zapravo nikada do kraja nismo ...