Ako sada odlučite umesto vašeg deteta, da li ste spremni da preuzmete na sebe i sve njegove buduće odluke, kao ...