PAPA test i zašto je važan za ženu

Rak grlića materice najčešće pogađa mlade žene u najlepšoj dobi – kada planiraju osnivanje porodice i trudnoću. Zato su redovne ginekološke kontrole, uz PAPA test, od neprocenjive važnosti za svaku ženu u reproduktivnom periodu.

PAPA test_1

Pravo vreme za prvi skrining je nakon prvog polnog odnosa, a kasnije po preporuci lekara i u zavisnosti od rezultata. Neophodno je naglasiti da PAPA test nije dijagnostički test, i da se on radi kod zdravih žena koje nemaju simptome cervikalnog karcinoma. Sam postupak je jednostavan, brz i bezbolan, a rezultati u najvećem broju slučajeva dobri. Pa i onda kada su abnormalni, uglavnom ukazuju na dijagnozu zanemarljivih promena grlića, dok tek nekolicina pokaže premaligne promene, što upravo i jeste najveća vrednost PAPA testa. U onim slučajevima kada nalaz pokaže prisustvo simptoma cervikalnog karcinoma, sledeći korak je dijagnostički test kojim se bolest isključuje ili potvrđuje.

ŠTA NAM GOVORI KLASIFIKACIJA

Neke zemlje i danas koriste klasifikaciju koju je predložio Papanikolau, a prema kojoj se promene označavaju numerološki:

Grupa I: Negativan nalaz – normalan

Grupa II: Negativan nalaz – upala

Grupa IIIa: Laka displazija – odstupanje od normalnog izgleda, između normalnog i karcinoma

Grupa IIIb: Teška displazija – moguć početni karcinom

Grupa IV: Siguran početni karcinom

Grupa V: Uznapredovali karcinom grlića materice

U Srbiji se danas primenjuje klasifikacija prema Betezda sistemu, ustanovljena 1988. godine od strane Nacionalnog Instituta za karcinom SAD (u Betezdi), koja uključuje opisnu diferencijalnu citološku dijagnozu i prema kojoj nalaz može biti:

  1. Unutar normalnih granica – Nema abnormalnih ćelija u citološkom brisu
  2. Benigne ćelijske promene – Nalaz sličan prethodnom, unutar normalnih granica, uz moguću blagu upalu
  3. ASCUS – atipične skvamozne ćelije neodređenog značaja – definišu se kao ćelijske abnormalnosti koje su izraženije u odnosu na reaktivne promene, a blaže nego kod  skvamoznih intraepitelnih lezija. Ukoliko imate nalaz ASCUS, vaš doktor vam može preporučiti da ponovite PAPA test za 3-6 meseci, da bi se videlo da li su abnormalne ćelije iščezle ili ne.
  4. L-SIL – skvamozna intraepitelna neoplazija niskog stepena – odgovara blagoj displaziji, tj. CIN 1 na tkivu. Kao i kod graničnih promena, L-SIL najčešće nestane spontano i ne zahteva nikakav tretman. Kod nekih žena, međutim, abnormalne ćelije neće nestati ili će se pogoršati, pa će u tom slučaju biti potreban određeni tretman.
  5. H-SIL – skvamozna intraepitelna neoplazija visokog stepena – odgovara umereno teškoj (CIN 2) i teškoj (CIN 3) displaziji na tkivnom uzorku i znači da su u brisu nađene ćelije koje upućuju da je prisutna neka promena težeg stepena. Ukoliko imate H-SIL, to još uvek ne znači da imate rak, ali ove abnormalne ćelije neće iščeznuti same od sebe i zahtevaju određeni tretman.
  6. Karcinom grlića materice

papa test

 

AKO SU NALAZI LOŠI

Kada nalaz PAPA testa ukazuje na odstupanje od normale, patolog može da prepozna da se radi o promeni, ali ne može da postavi dijagnozu, pa se pacijentkinja upućuje na dalju dijagnostiku.

Kolposkopija

Metoda pregleda vidljivog dela grlića pod uveličavajućim aparatom – kolposkopom. Omogućava da se uoče promene koje nisu vidljive golim okom, a koje ukazuju na promene ćelija grlića materice i na mesta sa kojih je potrebno uzeti isečak za biopsiju.

Biopsija

Ukoliko se na kolposkopiji primeti bilo šta abnormalno, lekar će uzeti mali uzorak tkiva sa izmenjenog područja, jer premaligne promene jedino biopsijom mogu biti dijagnostikovane. Uzorak tkiva se šalje na patohistološki pregled, a dobijeni nalazi određuju dalji tretman pacijentkinje.