IZJAVA O POVERLJIVOSTI PODATAKA

 

Ova izjava o poverljivosti podataka (u daljem tekstu Izjava) odnosi se na poverljivost podataka koji su prikupljeni i arhivirani u bazama podataka Agencije za marketing New Brand (u daljem tekstu New Brand), korišćenjem internet stranica klubprivilegija.rs od strane Korisnika.

New Brand kao pružalac usluga internet strana klubprivilegija.rs zalaže se za zaštitu vaše privatnosti kada ste online. Kako biste što bolje razumeli koje informacije prikupljamo i kako ih koristimo, molimo vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu.

Zadržavamo diskreciono pravo da Izjavu u bilo kom trenutku možemo izmeniti, i tako izmenjena postaje važeća odmah po objavi na ovim internet stranicama. Stoga savetujemo Korisnike da povremeno ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u njoj, jer će se nastavkom korišćenja ovih internet strana smatrati da su saglasni sa svim uslovima tako izmenjene Izjave.

Prikupljeni podaci o Korisniku dele se na lične i opšte informacije.

Lične informacije su informacije koje identifikuju pojedinog Korisnika. Tokom korišćenja internet strana klubprivilegija.rs možemo zahtevati od vas neke lične podatke za korišćenje određene opcije, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa, telefonski broj i sl. U zavisnosti od vrste aktivnosti koju koristite na našim internet stranama neke informacije mogu biti označene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. U slučaju da obavezne informacije nisu dostavljene za opciju koja ih zahteva, određene aktivnosti neće vam biti dostupne.

Lične informacije koristimo isključivo kako bi vam ponudili određeni proizvod/uslugu, unapredili rad ove internet stranice, poboljšali naše promotivne rezultate i ponudu i ispitali vaše iskustvo sa trećim licem.

Opšte informacije su informacije koje ne identifikuju pojedinog Korisnika. Ove informacije mogu uključivati stavke kao što su internet stranica koju ste posetili neposredno pre nego što ste posetili klubprivilegija.rs, kao i ona koju ste posetili po napuštanju nje, vrsta pretraživača koji koristite i Vašu Internet Protocol (IP) adresu. Ova vrsta informacija može se automatski prikupljati uz pomoć elektronskih alata u trenutku kada posetite klubprivilegija.rs. Opšte informacije možemo koristiti u svrhu rešavanja administrativnih problema, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu skladnosti sa pozitivnim propisima i saradnju sa službama za sprovođenje zakona. Ove informacije možemo da delimo sa našim ovlašćenim davaocem usluga i oglašivačima, u svrhu procene efikasnosti našeg online oglašavanja.

Promotivne e-mail poruke oglašavaju proizvode/usluge iz ponude i takve poruke šalju se Korisnicima koji su se prijavili da ih primaju. U slučaju da više ne želite da primate takve poruke, u bilo kom trenutku možete otkazati primanje promotivnih e-mail poruka putem linka za odjavu na kraju mail-a.

Vaše lične informacije čuvaju se na serveru kome mogu pristupiti samo ovlašćene osobe.

Zbog prirode internet mreže ne možemo garantovati potpunu zaštitu bilo koje informacije, pa stoga nismo odgovorni za bilo kakve štetne radnje trećih lica koja takve poverljive informacije neovlašćeno primaju i koriste ili neovlašćeno otuđe.

Daljim korišćenjem ovih internet strana, smatra se da je Korisnik ovu Izjavu o poverljivosti podataka pročitao, razumeo i prihvatio.