Moda & Aksesoar

Dragi članovi, sve privilegije koje su pred vama na raspolaganju su vam u neograničenom obimu tokom celog perioda važenja. Privilegije su godišnje – ugovaramo ih sa našim partnerima tako da važe najmanje godinu dana, ali videćete i one koje nose oznaku “Sprint” i za koje morate biti brzi ako želite da ih iskoristite.
UŽIVAJTE! :)